Data management software

Backup visie
Of het nu gaat om het beveiligen van (bedrijfskritische) informatie op een fileserver, internetserver, of op een laptop, IT-Data weet als geen ander wat het implementeren van een storage oplossing betekent. Een dergelijke oplossing begint met een goede inventarisatie van de omgeving waarin de oplossing moet komen te draaien en een goede inventarisatie van de wensen van de gebruiker.

Samen met de toekomstige gebruiker van onze oplossing gaan we om de tafel zitten om een gedegen implementatieplan op te stellen.  We kijken dan niet alleen naar zaken als schaalbaarheid en management, maar ook naar kosten en eventueel gebruik van reeds aanwezige apparatuur. We luisteren naar onze gesprekspartner (of klant) en komen uiteindelijk met een volgens de PRINCE2 methodiek uitgewerkte storage oplossing, welke alle gevaren afdekt en aan alle voorkeuren van de gebruiker voldoet.

Archiveringsvisie
Een goed archiveringsproject is mede bepalend voor een heldere storage oplossing. Data Availability hangt nauw samen met archiveringssoftware. Ook op dit gebeid kan IT-Data allerlei oplossingen aanbieden. Belangrijk is om ook hier te kijken naar de specifieke wensen van de gebruiker. Welke data moet ten alle tijden beschikbaar blijven en hoe snel moet data voorhanden zijn. Naast deze vragen komen natuurlijk ook zaken als (financiële) planning, dataomvang e.d. aan bod. Mede door ook archiveringsprojecten m.b.v. de PRINCE2 methodiek aan te pakken is een optimale archiveringsoplossing gegarandeerd. Een oplossing die naadloos aansluit op uw ICT structuur.

Storage Area Network (SAN) visie IT-Data
Op dit moment beschikken de meeste computer systemen nog over lokale diskruimte. Servers worden via een netwerk door gebruikers van applicaties benaderd. De hoeveelheid data en de afhankelijkheid van die data wordt steeds groter. Hierdoor worden we steeds meer afhankelijk van de data servers. Dit geldt zowel voor file als database servers.
 
Door de servers redundant uit te voeren en gebruik te maken van RAID technologie kunnen we de beschikbaarheid van de data servers vergroten. Het aantal data servers waarvan we afhankelijk worden neemt echter ook toe.
 
Middels failover en clustering kunnen we de beschikbaarheid wederom vergroten. Deze benadering vereist wel dat de data op de diskarrays vanaf verschillende systemen benaderd moet worden. Afhankelijk van de hoeveelheid data en het gebruik ervan zullen de servers steeds meer een performance bottleneck vormen. Door de diskarrays niet meer direct te koppelen aan een bepaalde server wordt de data server onafhankelijk. Op deze wijze is het makkelijker om een server die niet meer voldoet aan de gestelde performance eisen te vervangen door een zwaardere server of met behulp van loadbalancing software de data te benaderen via meerdere servers. Door data te consolideren kunnen we met minder servers meer data benaderen. Door over te gaan op cluster filesystemen kan de data door meerdere systemen gelijktijdig benaderd worden.

Om dit te bewerkstelligen dient de data op een flexibele wijze centraal beschikbaar te zijn. Met behulp van Fibre Channel (FC) componenten kan een SAN worden gebouwd, wat het mogelijk maakt om geconsolideerde data snel en flexibel vanaf verschillende servers te benaderen.
 
Een SAN bestaat uit een HostBus Adapter (HBA) aan de server kant die via een FC hub of switch is verbonden met een diskarray. Door een tapelibrary in het SAN op te nemen kan de grote hoeveelheid geconsolideerde data via het SAN worden gebackupped zonder de servers en het netwerk te belasten. Op die manier hoeven we geen rekening meer te houden met backup Windows.
 
SANs hebben de volgende voordelen:

  • Betere server en netwerk beschikbaarheid; LAN-free en server-free backup vermindert netwerk belasting;
  • Hoge applicatie beschikbaarheid; cluster-technologie met geautomatiseerde processen betekent dat systeem down-time voor geplande of ongeplande gebeurtenissen voortaan tot het verleden behoren;
  • Hoge applicatie performance; dynamische allocatie van systeembronnen zorgt voor zeer snelle response tijden voor eindgebruikers die dat nodig hebben;
  • Lagere total cost of ownership (TCO). Gecentraliseerde en geconsolideerde storage; controle over verspreide systeembronnen wordt gemakkelijker te beheren met behulp van centrale storage management;
  • Hogere Return of Investment (ROI); drive en library sharing met elke host verbonden met het SAN zorgt voor een kostenverdeling van elke investering en voorkomt te veel overbodige vrije diskruimte op locale systemen.

HSM-visie
Hiërarchical Storage Management, afgekort HSM, is een manier om aan de hand van vooraf gestelde criteria zoals bijvoorbeeld grootte, leeftijd en eigenaar van een bestand, automatisch bestanden te verplaatsen (migreren) van een harddisk naar bijvoorbeeld een optische jukebox op het moment dat een filesysteem te vol wordt. Indien er een bepaalde bovengrens (High Watermark) wordt bereikt, worden er net zolang bestanden verplaatst totdat er een bepaalde ondergrens (Low Watermark) is bereikt. De ondergrens kan enkel bereikt worden indien er voldoende bestanden aan de migratie criteria voldoen. Om een systeem niet te veel te vertragen, indien de bovengrens wordt bereikt, wordt vooraf al bepaald welke bestanden er voor migratie in aanmerking komen.
 
In het geval van NetWorker HSM voor NT (OEM versie van DiskXtender van OTG) wordt er al direct een kopie gemaakt van alle bestanden en wordt aan de hand van de opgestelde regels de harddisk opgeschoond. Een bestand dat niet meer op harddisk staat, is nog steeds herkenbaar in de oorspronkelijke directory en wordt automatisch weer naar harddisk terug gekopieerd.

0
0
0
0
0