Je Frans testen met Olyfran

Wat is dit?

Olyfran (www.olyfran.org) is een website met ca. 5700 meerkeuzevragen waarmee leerlingen verschillende aspecten van hun kennis van het Frans kunnen testen. Er zijn vragen op het gebied van grammatica, woorden-schat (synonymie, antonymie), idioom, spelling, uitspraak, vertalen, met contrastieve benadering indien men de brontaal Nederlands, Engels of Spaans aanklikt. Er zijn telkens vijf afleiders per vraag, met slechts één afleider als goede antwoord. Het materiaal is handboekonafhankelijk. Sinds 1987 wordt Olyfran Vlaanderen (OLVL) jaarlijks georganiseerd als wedstrijd voor alle leerlingen van het Vlaams secundair onderwijs. Aan de wedstrijd doen 5000-7500 leerlingen mee. Ze zijn in 3 categorieën ingedeeld naargelang het programma Frans (gedurende 6 jaar): aso (algemeen secundair onderwijs, gemiddeld 3,5 uur Frans per week), tso (technisch secundair onderwijs, gemiddeld 2 à 3 uur Frans per week met component zakelijke taalbeheersing) en tkb (technisch –zonder zakelijke taalbeheersing– kunst-, 2 à 3 uur Frans per week, en -beroepssecundair, 1 à 2 uur Frans per week). Daarom worden jaarlijks 3 verschillende reeksen meerkeuzevragen opgesteld. Al deze vragen worden telkens aan de site toegevoegd waar de leerder, afhankelijk van zijn behoeften, zelf verschillende parameters instelt. Op basis van deze keuzes wordt de hem aangeboden vragenset samengesteld. Eén van de keuzes is de moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraden 1 en 2 (+ deels 3) komen overeen met de leerstof van de categorie tkb, de moeilijkheidsgraden 2 (deels) en 3 met de leerstof van de categorie tso, 3 (deels), 4 en 5 met de leerstof van de categorie aso. De eindscore wordt bepaald door het aantal correcte antwoorden, de tijd die nodig was om de vragen te beantwoorden en de gekozen moeilijkheidsgraden. Testresultaten worden alleen geregistreerd als je bij aspects de la langue TOUT aanvinkt en als je na het beëindigen van de vragenreeks klikt op meilleur score. Daar moet men eerst een formulier invullen en een password aanvragen, dat per e-mail wordt gestuurd.

Voor welk probleem of welke onvrede biedt dit een (gedeeltelijke) oplossing?

Dit materiaal biedt de mogelijkheid om je kennis van het Frans te testen en dat geheel zonder docent. Ook kan het gebruikt worden om het beginniveau vast te stellen. Via deze website kunnen verder wedstrijden worden georganiseerd: op nationaal en regionaal niveau, maar ook binnen dezelfde school of tussen leerlingen van dezelfde klas. Taalolympiades en taalcompetities, die in veel landen heel populair zijn, zijn in Nederland een onbekend verschijnsel. Zoals het nu is, is de website met name in de Vlaamse situatie direct van toepassing. Het competitieaspect, dat leerlingen van games kennen, kan natuurlijk motiverend werken. Sinds 2004 wordt ook via de site het “Tournoi Mondial de Français par Internet” georganiseerd, met deelnemers vanuit alle werelddelen.
De makers van de site zijn ook bezig om het niveau van de vragen te relateren aan het Common European Framework (CEF), feedback toe te voegen aan de vragen (beschikbaar via het gedeelte Entraînement van de site) evenals de audiofragmenten van alle microdialogen. Het systeem zal ook worden uitgebreid met een automatische foutenanalyse, gekoppeld aan de aanbieding van nieuwe vragen (semi-adaptiviteit).
Waar zit de meerwaarde van ICT voor het leren van talen?
Dit is op dit ogenblik een toepassing waarmee je kennis van het Frans kunt testen, waar en wanneer je wilt. Bovendien kun je, afhankelijk van je beginniveau of van de hiaten in je kennis en gespreksvaardigheid, een heel gerichte reeks vragen laten genereren via de selecties die je aanvinkt (taalaspecten, moeilijkheidsgraden). In Vlaanderen wordt zo ook in klassenverband de site gebruikt, aangezien het de leer kracht toelaat vergaand te differentiëren. Na toevoeging van de inhoudelijke feedback en de audio van alle microdialogen wordt de site bovendien een echte leersite.

Waar moet je aan denken als je dit als docent wilt toepassen? Wat moet je wel of juist niet doen?
Je leerlingen duidelijk maken dan deze site toelaat een indicatie te krijgen van het niveau waarop men receptieve communicatievaardigheden beheerst, evenals zuivere kennis van de Franse grammatica en het Franse vocabulaire, maar dat de productieve vaardigheden hiermee niet gemeten worden.