Het adviestraject

De inhoud van een traject is afhankelijk van het soort traject; is het een regulier traject of een project. De inhoud van de meeste startertrajecten hebben echter veel overeenkomsten.

U wordt als startende ondernemer individueel begeleid bij de ontwikkeling van het ondernemingsplan.
Daarnaast verzorgt Advisor scholing op diverse gebieden zoals: marketing, communicatie en financiėn.

De inhoud

 • U wordt als startende ondernemer individueel begeleid door een adviseur.
 • Een traject is altijd maatwerk. In individuele gesprekken neemt u de voor u relevante aandachtspunten door met uw adviseur. Uw adviseur legt uit en zal u vragen ook zelf zaken uit te zoeken.
 • U schrijft zelf het ondernemingsplan. Alle relevante onderdelen van uw onderneming komen daarbij aan de orde, van het beschrijven van uw persoonlijke sterke en zwakke punten tot en met het maken van een sluitend financieel plan. Hierdoor wordt u aangezet tot het onderzoeken van zaken als vergunningen, doelgroepen, leveranciers en het maken van strategische keuzes.
 • In een aantal gevallen zal ook direct kunnen worden gestart met ondernemen zodat in het traject meteen ook praktische zaken aan bod zullen komen, zoals:
  • Administratie
  • Verzekeringen
  • Fiscale regelingen
  • contracten en algemene voorwaarden
  • netwerken en acquisitie
 • De ondernemer krijgt gedurende het traject in veel gevallen een aantal scholingsmodules aangeboden, waaronder
  • Ondernemerschap
  • Marketing & Strategie
  • Financiėle bedrijfsvoering
  • Communicatie
  • Internet & Ondernemen

Het doel

Een regulier traject moet uiteindelijk leiden tot een weloverwogen keuze om het bedrijf wel of niet te starten. Wanneer uit de oriëntatie blijkt dat het daadwerkelijk een goed idee is om te starten zal het ondernemingsplan aan de criteria voor levensvatbaarheid (moeten) voldoen. De ondernemer zal zich intussen ook ontwikkeld hebben tot het vereiste niveau om te kunnen starten.

Projecten zijn vooral gericht op het zoeken van aansluiting op een regulier traject. Mogelijke aanleidingen voor het volgen van een project kunnen zijn: een langdurig marktonderzoek, het ontwikkelen van vaardigheden of het ervaren van de mogelijkheden richting ondernemerschap. Projecten hebben een regionaal karakter en zijn ontwikkeld in samenwerking met een gemeente.