Prince2

PRINCE2
PRINCE2 is een generieke methodiek voor projectmanagement die zich richt op de MANAGEMENT-aspecten (Organisatie, Planning en Beheersingsmechanismen) van een project en waarbij deze aspecten worden afgescheiden van de specialistische taak om uiteindelijke producten op te leveren.
 
Gedurende de gehele levenscyclus van het project ligt de focus van PRINCE2 op de rechtvaardiging vanuit de bedrijfsdoelstellingen van het project.
 
Bij PRINCE2 wordt aangeraden om een project onder te verdelen in STAGES, zodat beoordelingsmomenten worden gecreëerd waarop het senior management de voortgang van het project kan beoordelen en het project indien nodig kan bijsturen. Dit is een wezenlijk onderdeel van de PRINCE2-filosofie van “management by exception”. Het einde van elke fase vertegenwoordigt een belangrijk beslis- en toezeggingsmoment (Go-Nogo). Het aantal fases is geheel flexibel en wordt bepaald door het senior management, op basis van factoren zoals projectomvang, risico en kritieke momenten binnen het project.

PRINCE2 voldoet aan alle eisen van de internationale kwaliteitsnorm ISO 9000 die op een afzonderlijk project van toepassing zijn. PRINCE2 biedt normen, technieken en richtlijnen op het gebied van:

  • Organisatie;
  • Planning;
  • Beheersingsmechanismen;
  • Fasering;
  • Kwaliteit van de project omgeving;
  • Risico beheer;
  • Wijzigingen;
  • Configuratie beheer;
  • Bewaking project management proces.

PRINCE2 toepassen
PRINCE2 kan voor elk type project in welke omgeving dan ook worden gebruikt. Het bevat een complete reeks concepten en projectmanagementprocessen die de minimale eisen vormen voor een goede uitvoering en een goed beheer van een project. De manier waarop PRINCE2 op projecten wordt toegepast zal echter aanzienlijk variëren, afhankelijk van beperkingen zoals omvang, risico, kosten en duur. Voor een succesvolle toepassing is het essentieel dat de methode wordt aangepast aan de omstandigheden van het project. De filosofie achter elk onderdeel van PRINCE2 kan zelfs op het allerkleinste project worden toegepast.

0
0
0
0
0